RODINNÉ DOMY

Individuálny prístup, hľadanie reálnej potreby, proporcie to je cesta pre originálne architektonické riešenia pre Vaše bývanie.

Bytové domy, polyfunkcie

Urbanistický kontext, rešpektovanie prostredia, mierka 

Potrebné nástroje pre zhmotnenie Vášho zámeru.


Verejné stavby

Stavby občianskej vybavenosti

Vytvárame priestor pre prezentáciu Vášho podnikania

Priemyselné stavby

Zásadný medzník v našej tvorbe - výhra v súťaži návrhov-vstupný areál IDC-Pečivárne  Sereď
Zásadný medzník v našej tvorbe - výhra v súťaži návrhov-vstupný areál IDC-Pečivárne Sereď

Výrobné haly a areály

Stavby pre Vaše podnikanie

Urbanizmus a verejný priestor

Zonálne štruktúry,verejné priestranstvá

Od rešpektovania Územného plánu, po urbanistický a architektonický detail

Interier

Minimalizmus a zladenie materiálov

Pre harmóniu je potrebná jednoduchosť a jednota štruktúr